Siirry suoraan sisältöön

HALLITUS

Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi pestijohtaja, ohjelmajohtaja, rahastonhoitaja ja enintään neljä muuta. Lippukunnanjohtaja ja hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Hallitukseen voidaan valita myös 0-7 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.”

Pitkäjärven Vaeltajat ry:n säännöt

Hallitus käyttää lippukunnan korkeinta päätösvaltaa lippukunnanjohtajan johdolla. Hallituksen vastuulla on muun muassa lippukunnan toiminnan ja tapahtumien suunnittelu ja valvominen, vuosikokousten valmistelu ja koollekutsuminen sekä lippukunnan edustaminen. Hallituksen toimet varmistavat, että PitVan toiminta on laadukasta ja kestävästi rahoitettua, lippukunnan tiloista ja omaisuudesta pidetään huolta, ja tarvittaville tehtäville löytyy oikeat tekijät.

Hallitus kokoontuu noin kolmen viikon välein järjestettävissä hallituksen kokouksissa, joissa keskustellaan ja päätetään lippukunnalle ajankohtaisista asioista sekä jaetaan vastuutehtäviä hallituksen jäsenille. Hallituksen kokouksissa tehdään myös viralliset päätökset toimintaan vaikuttavista asioista, kuten Kammin remontista tai lippukunnan kaluston täydennyksistä.

Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma pesti eli vastuu tietystä osasta lippukunnan toimintaa. Näin kenelläkään ei ole harteillaan liian suurta osaa lippukunnan tehtävistä, ja jokaisesta vastuualueesta vastaa asiantunteva osaaja.

Pitkäjärven Vaeltajat ry:n hallitus 2022

Helmi Tossavainen

Lippukunnanjohtaja

+358 44 0120231
lpkj@pitkajarvenvaeltajat.fi

Ville Vuori

Pestijohtaja, jäsenrekisterinhoitaja

+358 40 5681520
ville.vuori@pitkajarvenvaeltajat.fi

Anna Ranne

Ohjelmajohtaja

+358 40 3543266
anna.ranne@pitkajarvenvaeltajat.fi

Valtteri Torsti

Rahastonhoitaja

+358 40 0139535
laskutus@pitkajarvenvaeltajat.fi

Eero Sahlberg

Sihteeri, viestintäjohtaja, webmaster

+358 45 8919757
eero.sahlberg@pitkajarvenvaeltajat.fi

Justus Jutila

Isännistön puheenjohtaja, kalustonhoitaja, kämppäisäntä

+358 44 9714003
justus.jutila@pitkajarvenvaeltajat.fi

Kalle Axberg

Hallituksen jäsen, kämppäisäntä

+358 40 9346060
kalle.axberg@pitkajarvenvaeltajat.fi

Salka Ruokonen

Hallituksen jäsen, graafinen suunnittelija

+358 44 2593040
salka.ruokonen@pitkajarvenvaeltajat.fi

Elsa Tuomala

Hallituksen varajäsen, somevastaava

+358 40 1407270
elsa.tuomala@pitkajarvenvaeltajat.fi

Viivi Österholm

Hallituksen varajäsen

+358 40 4846201
viivi.osterholm@pitkajarvenvaeltajat.fi

Kristian Karjalainen

Hallituksen varajäsen, kolomiliisi

+358 40 1715516
kristian.karjalainen@pitkajarvenvaeltajat.fi